grc portal
GRC FOOD e-Controller jedinistveno je rješenje sastavljeno od sljedećih komponenti: GRC portal i PEC platforma.

GRC portal jest javni web portal za samoprocjenu usklađenosti sa zakonskom regulativom i procjenu zrelosti (tzv. Maturity Model) za potrebe dionika koji se bave proizvodnjom i preradom hrane, a koje im omogućuju provjeru rade li u skladu sa zakonodavstvom, pravnom regulativom i aktualnim standardima u higijeni hrane (npr. HACCP).

Korisnici imaju pristup uređenim web sadržajima koji uključuju nacionalnu i europsku regulativu, tehničke standarde, dobru praksu i svjetski priznate metodologije, te važne statistike vezane za područje hrane i sigurnosti hrane.

Svi poslovni subjekti čije poslovanje se odnosi na hranu mogu napraviti vlastitu samoprocjenu usklađenosti sa zakonskim i pravnim regulativama, te procjenu zrelosti.