Naziv tvrtke: Infodom d.o.o.
Adresa: Andrije Žaje 61/I, 10000 ZAGREB
OIB: 99054430142
Web: www.infodom.hr
e-mail: infodom@infodom.hr
Tel: +385 1 3040 588
Fax: +385 1 3040 593

GRC FOOD E-CONTROLLER

Naziv projekta: Razvoj novog proizvoda za samoprocjenu regulatorne usklađenosti, procjenu zrelosti i kontroling za područje održive proizvodnje i prerade hrane – GRC FOOD e-Controller

KONTAKT

e-mail: grcfood@infodom.hr

Voditelj projekta: mr.sc. Stjepan Bobinac, stjepan.bobinac@infodom.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

 

   

 


Izjava o odricanju od odgovornosti
Informacije na ovom portalu isključivo su informativne prirode. Iako je sam sadržaj portala u domeni trgovačkog društva InfoDom d.o.o. kao i ažuriranje i točnost prikazanih informacija, predmetno društvo ne daje izjave ili jamstva (izravna i neizravna) o potpunosti, točnosti, pouzdanosti, podobnosti ili dostupnosti sadržaja koji se odnose na informacije, proizvode, usluge, grafiku i slično. Bilo kakvo oslanjanje na dostupne informacije na portalu predstavlja strogo vlastiti rizik. Niti u kojem slučaju trgovačko društvo InfoDom d.o.o. ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak (uključujući neograničenu, indirektnu ili posljedičnu štetu ili gubitak), a koja proizlazi ili  je vezana uz uporabu portala i njegovog sadržaja. Unutar svojih mogućnosti trgovačko društvo InfoDom d.o.o. ulaže svaki napor u održavanju ovog portala. Međutim, trgovačko društvo InfoDom d.o.o neće biti odgovorno za nedostupnost sadržaja zbog tehničkih problema izvan njegove kontrole. Mišljenja i/ili stavovi izneseni na ovom portalu od strane autora i/ili drugih osoba ne odražavaju nužno službena mišljenja i stavove nadležnih inspekcija i drugih tijela sa javnopravnim ovlastima.