UVOD

Repozitorij je podijeljen na strateške dokumente RH i važne materijale proizašle iz europskih politika.

U domaćim okvirima u pogledu EU fondova nekolicina dokumenata pokriva i daje važnost području sigurnosti hrane za prehranu, a u većoj mjeri je pokriveno i pitanje inovacija te digitalizacije. Upravo potonje teme važne su u kontekstu izgradnje GRC Food e-Controller portala te PEC softverskog rješenja, kao noviteta na tržištu, orijentiranima svim vrstama subjekta, koji sudjeluju u bilo kojoj od faza procesa u poslovanju s hranom.

U kontekstu europskih publikacija izdvaja se službeni dokument Sigurnost hrane. Navedena su i centralna mjesta informiranja kod europskih tijela i institucija.


PREGLED REPOZITORIJA

STRATEŠKI DOKUMENTI RH 2014.-2020.

Link: http://europski-fondovi.eu/strateski-dokumenti-republike-hrvatske-2014-2020

Nekolicina dokumenata pokriva i daje važnost područje sigurnosti hrana za prehranu, a u većoj mjeri je pokriveno i pitanje inovacija te digitalizacije. Upravo potonje teme važne su u kontekstu izgradnje GRC Food e-Controller portala te PEC softverskog rješenja, kao noviteta na tržištu, orijentiranima svim vrstama subjekta, koji sudjeluju u bilo kojoj od faza procesa u poslovanju s hranom.

Izdvojeni su relevantni dokumenti i poglavlja u kojima se obrađuju teme od interesa za Projekt:


Smjernice, planovi i izvješća Ministarstva poljoprivrede:

Link: Veterinarstvo i hrana – Sigurnost hrane

Dokument: Plan upravljanja krizom u području sigurnosti hrane i hrane za životinje

Link: Veterinarska inspekcija

 


EUROPSKA POLITIKA

EU institucije i tijela

Polazišne institucije i tijela pri EU za područje sigurnosti hrane:

Osnovni priručnik:

Sigurnost hrane – od farme do tanjura
*priručnik možete preuzeti u PDF formatu