Slijedi pregled za nacionalne statistike:

Link: https://www.dzs.hr/

Poljoprivreda, lov, šumarstvo i ribarstvo

Slično kao i kod EUROSTATovih pregleda statistike, i hrvatski DZS jedinstveno kategorizira primarnu industriju:

 • Bilanca vina
 • Biljna proizvodnja
 • Cijene u poljoprivredi
 • Ekološka poljoprivreda
 • Ekonomski računi u poljoprivredi
 • Morsko ribarstvo
 • Stočarstvo
 • Struktura poljoprivrednih gospodarstava i metode poljoprivredne proizvodnje
 • Struktura vinograda

Baze podataka za svaku od potkategorija s mogućnošću odabira parametara za generiranje statističkog izvještaja dostupne su na linku.

Okoliš – Statistika voda

Korištenja voda i zaštita voda od zagađivanja u industriji pokriva sljedeća statistika:

 • Korištenje voda i zaštita voda od zagađivanja u industriji
 • Sakupljanje, pročišćavanje i distribucija voda
 • Javna odvodnja

dostupna na linku.

Zahvaljujući javnoj dostupnosti ovih podataka, moguće je saznati zanimljive trendove u primarnim djelatnostima.PRIMJER 1)

Primjerice, u području ekološke poljoprivrede na primjeru ekoloških proizvoda životinjskog podrijetla (u tonama) u RH može saznati kako se njihov broj u zadnje 4 godine konstantno povećava u segmentima: Govedina/teletina; Svinjetina; Ovčetina; Kozetina.

statistike

statistikePRIMJER 2)

Može se pratiti kretanje indeksa cijena, na konkretnom primjeru poljoprivrednih proizvoda u RH u posljednjih 10tak godina. Možemo primjetiti kako je on u godinama najizrazitije krize bio najviši.

statistike

statistike