Link: http://ec.europa.eu/eurostat

Istraživanja sigurnosti hrane

Najvažnije studije Europske komisije i EUROSTAT-a o sigurnosti hrane:

Statistike primarnih djelatnosti

EUROSTAT temu hrane dotiče kroz četiri glavne teme:

 • Poljoprivreda
 • Šumarstvo
 • Ribarstvo
 • Pokazatelji agro-okoliša

Poljoprivreda

Kompletna statistička baza podataka za područje poljoprivrede obuhvaća sljedeće:

 • Struktura poljoprivrede
 • Ekonomske račune za poljoprivredu
 • Poljoprivredne cijene i indeksi cijena
 • Poljoprivredna proizvodnja
 • Organska poljoprivreda
 • Struktura voćnjaka i vinograda
 • Poljoprivreda i okoliš

i dostupna je na sljedećem linku.

Uzimajući u obzir globalizaciju koja ima velik utjecaj na poljoprivredni sektor, kao i klimatske te društvene promjene, javlja se i potreba sukladne izmjene Zajedničke poljoprivredne politike (Common Agricultural Policy; CAP)[2] i ostalih europskih politika. Time se stvaraju novi podaci za poljoprivrednu statistiku, te je stoga Eurostat izradio Strategiju za statistiku poljoprivrede za 2020. godinu i više.

„Strategy for agricultural statistics for 2020 and beyond“ može se pronaći na linku.

Ribarstvo

Zajednička ribarska politika (CFP) je instrument EU za upravljanje ribolovom i akvakulturom. Riblje se zalihe smatraju zajedničkim resursom, kojim se zajednički upravlja. To je iz razloga što:

 • Ribe su prirodni, mobilni i obnovljivi resursi
 • Riba ne može biti u vlasništvu dok ne bude uhvaćena
 • Akcije jedne skupine ribara utječu na druge skupine
 • CFP upravlja ribarstvom u korist i ribarske zajednice i potrošača, kao i zbog zaštite resursa

Kompletna statistička baza podataka za područje ribarstva obuhvaća sljedeće:

 • Ulov po ribolovnom području
 • Proizvodnja akvakulture po vrstama
 • Iskrcavanje ribljih proizvoda
 • Ribarska flota

i dostupna je na sljedećem linku.

Pokazatelji agro-okoliša

Indikatori poljoprivrednog okoliša (AEIs) prate integraciju pitanja zaštite okoliša u Zajedničku poljoprivrednu politiku (CAP) na EU, nacionalnoj i regionalnoj razini.

Pokazatelji o poljoprivrednom okolišu imaju za cilj:

 • dati informacije o uzgojenom okolišu;
 • pratiti utjecaj poljoprivrede na okoliš;
 • ocjenjivati utjecaj poljoprivrednih i okolišnih politika na upravljanje okolišem farmi;
 • informirati o odlukama o poljoprivredi i okolišu;
 • ilustrirati agro-okolišne odnose prema široj javnosti.

Komisija je izradila skup od 28 pokazatelja čiji je pregled dostupan u tablici na linku.


PRIMJER

Kod EUROSTATovih izvještaja podaci su prikazani za zemlje članice EU, što olakšava usporedbe. Zahvaljujući pregledu kroz višegodišnji period,  moguće je pratiti i trendove.

Na primjeru statističkih podataka o proizvodnji sira u tonama na području EU, jasno je kako je Francuska najveći proizvođač tog proizvoda, s pozitivnim trendom iz godine u godinu.