projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Razvoj novog proizvoda za samoprocjenu regulatorne usklađenosti, procjenu zrelosti i kontroling za područje održive proizvodnje i prerade hrane – GRC FOOD e-Controller

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

 

Kratki opis projekta: 

Organizacije iz područja prehrambene industrije su pod velikim izazovom na koji način osigurati usklađenost svoga rada u skladu sa velikom i opsežnom nacionalnom i EU zakonskom regulativom i standardima u područjima sigurnosti hrane (npr. CODEX Alimentarius, HACCP, ISO 22000). Često se interni procesi kontrole i upravljanja rizicima (skr. GRC – Governance, Risk, Compliance) unutar organizacija vode nestrukturirano i ad-hoc te su slabo digitalizirani.
Vodeći se tim problemima, poduzeće InfoDom d.o.o. će okviru ovoga projekta razviti softversko rješenje koje će pomoći organizacijama u poslovanju hranom da svoje GRC procese vode na uređen, strukturiran i digitaliziran način kroz primjenu metoda i alata za samoprocjenu regulatorne usklađenosti i mjerenja zrelosti vlastitih GRC funkcija unutar poduzeća za područje održive proizvodnje i prerade hrane.
Svrha projekta GRC FOOD e-Controller je osnažiti područje prehrambene industrije kroz digitalizaciju GRC funkcija koji bi za rezultat imalo povećanje sigurnosti konzumacije prehrambenih proizvoda te jačanje zaštite zdravlja svih potrošača.

Ciljevi projekta:

Opći cilj: Doprinijeti jačanju kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije uz jačanje njihove suradnje s institucijama za istraživanje i razvoj.

Specifični cilj: Povećati ulaganja i kapacitete tvrtke InfoDom d.o.o. u istraživanje, razvoj i inovacije, te razvoj GRC portala za samoprovjeru usklađenosti sa zakonskom regulativom i procjene zrelosti u području sigurnosti hrane.

Očekivani rezultati projekta:

  • Temeljno istraživanje teoretskih osnova za tehnologije i razvoj GRC i PEC alata
  • Analiza i razvoj GRC modela, metodologija za samoprocjenu, modela za procjenu zrelosti, modela vertikalne industrije i regulatornog okvira u području sigurnosti hrane
  • Oblikovanje (modeliranje) koncepata i arhitektura GRC i PEC sustava za sigurnost hrane
  • Razvoj prototipa generičkog GRC i PEC sustava
  • Razvoj GRC portala
  • Razvoj PEC proizvoda  za nadzor procesa, projekata, rezultata i događaja sa pripadnim monitoringom
  • Izvršena zaštita intelektualnog vlasništva
  • Provedena promidžba i vidljivost

Pogledajte video o projektu.

Ukupna vrijednost projekta: 1.492.732,30 kn
Iznos bespovratnih sredstava (HRK): 785.655,72 kn

Razdoblje provedbe projekta: od 18.12.2016. do 18.12.2017.

Kontakt osobe za više informacija:

mr. sc. Stjepan Bobinac, voditelj projekta
email: stjepan.bobinac@infodom.hr

Mihaela Jurić, voditeljica Odsjeka za pripremu i provedbu EU projekata
email: mihaela.juric@infodom.hr

 

Dodatne informacije o EU fondovima i natječajima možete pronaći na stranicama:


http://www.strukturnifondovi.hr
http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779

 

Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost tvrtke InfoDom d.o.o