UVOD

Repozitorij obuhvaća najbolju praksu za specifične djelatnosti u području sigurnosti hrane u svijetu.

Prije svega, tu su službeni dokumenti HACCP međunarodnog saveza. Oni govore o opasnostima i rizicima u pojedinim načinima proizvodnje te postupcima koji prethode, pojavljuju se za vrijeme, ili nastupaju nakon procesa prerade hrane, dajući prepoznate preporuke za njihovo izbjegavanje i postupanje u skladu sa standardima.

Kanadska agencija za hranu (Canadian Food Inspection Agency) izdala je generičke modele i smjernice za sigurnost hrane prema određenim vrstama robe.

U našoj zemlji postoje inicijative poput održive proizvodnje i prerade hrane, čije strategije i aktivnosti također prenosimo.


PREGLED REPOZITORIJA

Generički HACCP modeli svjetske prakse

Nacionalne inicijative