regulatorni okviri

UVOD

Regulatorna obveza proizlazi iz velikog broja zakona i provedbenih pravilnika, koji se često mijenjaju, a koji reguliraju područje hrane i sigurnost hrane. To zasigurno predstavlja golem izazov za poslovne subjekte čiji je fokus proizvodnja hrane ili neki drugi od procesa. Aktivno praćenje zakonodavstva iziskuje značajne (vremenske) resurse, a često i ne postoji ustanovljena pravna služba.

Registar propisa podijeljen je na europske (EUR-LEX) i hrvatske regulatorne okvire.

Generalno, EUR-LEX prije svega propisuje uredbe, čije se odrednice integriraju u domaće zakonodavstvo. Razne preporuke daju se kroz vodiče i informativne članke, koji se nadovezuju ili proizlaze iz propisa.

Hrvatska regulativa počiva na zakonodavstvu – zakoni i uredbe, koje proširuju podzakonski akti poput pravilnika, odluka, naputaka i naredbi, rješenja i ostalog.

U skladu s time klasificirani su i propisi za područje hrane na GRC Food e-Controller portalu. Dodatno radi efikasnijeg, bržeg i lakšeg korištenja i snalaženja za samog korisnika, raspoređeni su prema kategorizaciji Hrvatske agencije za hranu (HAH). Ideja je da korisnici, prema odabranim kriterijima u ovisnosti o aktivnostima koje obavljaju u procesu vezanom uz hranu, dobiju upravo listu propisa koji se odnose (isključivo) na njihovu djelatnost. To ujedno znači da na jedinstvenom mjestu svi korisnici portala imaju kompletan pregled regulative koja dotiče upravo njih.

Shodno tomu, nemaju potrebu pretraživati mnogobrojne izvore (koji često navode i nevažeću regulativu) i iščitavati kompletne tekstove propisa tražeći ono što ih kao poslovnog subjekta direktno obvezuje.


REGULATORNI OKVIRI – PREGLED REPOZITORIJA

EU legislativa

Nacionalni propisi

Standardi