eur-lex

Sigurnost hrane: EUR-Lex

Uredbe

 

Informacije

 

EU parlament: Informativni članci o EU

Autor: Nora Hahnkamper-Vandenbulcke

Datum objave: 06/2017

Europska politika sigurnosti hrane ima dvostruki cilj: zaštititi ljudsko zdravlje i interese potrošača te stimulirati neometano funkcioniranje jedinstvenog europskog tržišta. EU njome jamči da se na području higijene hrane za životinje i prehrambenih proizvoda, zdravlja životinja i bilja te sprečavanja kontaminacije hrane vanjskim tvarima uspostavljaju i poštuju kontrolni standardi. Unija također regulira označivanje prehrambenih proizvoda i hrane za životinje.