standardi sigurnosti hrane

Najznačajni standardi sigurnosti hrane – pregled:

Popis ISO standarda za područje sigurnosti hrane

  • HRN EN ISO 22000:2006 Sustavi upravljanja sigurnošću hrane – Zahtjevi za svaku organizaciju u lancu hrane (ISO 22000:2005; EN ISO 22000:2005)
  • HRS ISO/TS 22002-1:2010 – Preduvjetni programi za sigurnost hrane — 1. dio: Proizvodnja hrane (ISO/TS 22002-1:2009)
  • HRS ISO/TS 22002-2:2013 – Preduvjetni programi za sigurnost hrane — 2. dio: Catering (ISO/TS 22002-2:2013)
  • HRS ISO/TS 22002-3:2013 – Preduvjetni programi za sigurnost hrane — 3. dio: Poljoprivreda (ISO/TS 22002-3:2011)
  • HRS ISO/TS 22002-4:2014 – Preduvjetni programi za sigurnost hrane — 4. dio: Proizvodnja ambalaže za hranu (ISO/TS 22002-4:2013)
  • HRS ISO/TS 22002-6:2016 – Preduvjetni programi za sigurnost hrane — 6. dio: Proizvodnja hrane i hrane za životinje (ISO/TS 22002-6:2016)
  • HRS ISO/TS 22003:2014 – Sustavi upravljanja sigurnošću hrane — Zahtjevi za tijela koja provode audit i certifikaciju sustava upravljanja sigurnošću hrane (ISO/TS 22003:2013)
  • HRN ISO 22004:2016 – Sustavi upravljanja sigurnošću hrane — Upute za primjenu norme ISO 22000 (ISO 22004:2014)
  • HRN EN ISO 22005:2008 – Sljedivost u lancu hrane i hrane za životinje — Opća načela i osnovni zahtjevi za osmišljavanje sustava i primjenu (ISO 22005:2007; EN ISO 22005:2007)
  • HRN ISO 22006:2012 – Sustavi upravljanja kvalitetom — Smjernice za primjenu norme ISO 9001:2008 u proizvodnji usjeva (ISO 22006:2009)

 

Ostali značajni standardi:

HACCP

BRC Global Standard for Food Safety

IFS – International Food Standard

FSSC 22000 – Globalni standard za sigurnost hrane

Global Food Safety Initiative (GFSI)

Good Manufacturing Practice (GMP)