PEC je platforma za sveobuhvatnu i efikasnu kontrolu procesa i projekata, procesnih koraka i isporuka organizacije, primjenjiva u različitim domenama i okruženjima.

Ovaj sustav omogućava “real-time” nadzor i kontrolu kvalitete te normiranog vremenskog trajanja procesa ili projekta odnosno njihovih rezultata proizvoda/usluga i projektnih isporuka čime se osigurava kontinuitet poslovanja, pravovremenost reakcije na izvanredne situacije i događaje, kao i kontinuirano učenje organizacije, što rezultira sustavnim i kontinuiranim povećanjem kvalitete operativnog poslovanja organizacije.

Kontrola i nadzor primarno se provode primjenom kontrolnih lista, koje predstavljaju primjenu znanja, najboljih praksi, standarda i pravila organizacije u svakodnevnim aktivnostima i osiguravaju učinkovit način da se aktivnosti ispune. Pomoću kontrolnih listi kontrolira se jesu li sve aktivnosti izvršene i nadzire se kvaliteta izvršenja te osigurava da se ni jedan korak ne zaboravi provesti.

 • PEC platforma omogućava efikasnu kontrolu procesa, procesnih koraka i isporuka neke tvrtke, primjenjivu i prilagodljivu u različitim procesima i okruženjima.
 • Korisna je i jednostavna za upravljanje osiguranjem kvalitete provođenja procesa.
 • Potiče korištenje rezultata kontrolinga za kontinuirano poboljšanje kvalitete izvođenja procesa i isporuka.
 • Kontrola procesa omogućena je primjenom kontrolnih lista koje predstavljaju učinkovit način da se zadaci ispune. Kroz njih se organiziraju zadaci i osigurava se da se ni jedan korak zadatka ne zaboravi provesti.

Karakteristike

 • Monitoring i kontroling procesa
 • Praćenje kvalitete izvršavanja procesa
 • Standardizirani kriteriji evaluacije
 • Praćenje kvalitete isporuka
 • Mogućnost sustavnog i sveobuhvatnog upravljanja problemskim situacijama
 • Implementacija poslovnih politika i pravilnika u operativni rad organizacije
 • Upravljanje događajima, incidentima i prilikama
 • Podsjetnik na aktivnosti koje je potrebno obaviti u nekom procesnom koraku
 • Pomaže menadžmentu u pronalaženju novih načina poboljšanja kvalitete
 • Upravljanje znanjem i učenje iz iskustva

 

Funkcionalnosti

 • Provođenje kontrolinga procesa na strukturiran, sustavan i sveobuhvatan način
 • Jedinstveno mjesto unosa podataka
 • Jedinstveni repozitorij kontrolnih listi, odgovora i bilješki
 • Praćenje izvršavanja pojedinih koraka unutar procesa
 • Predefiniranje na kojim koracima procesa će se vršiti kontrola
 • Procesi se evaluiraju prema unaprijed utvrđenim kriterijima
 • Bilježenje svih događaja unutar nekog procesa
 • Generiranje kontrolnih lista iz predložaka
 • Automatska validacija odgovora kontrolne liste
 • Automatsko slanje upozorenja i prijedloga za akcije
 • Automatska validacija
 • Definiranje alarma
 • Bilježenje iskustva – “Lessons learned”