Organizacije iz područja prehrambene industrije pred velikim su izazovom na koji način osigurati usklađenost svog rada prema opsežnoj nacionalnoj i EU zakonskoj regulativi te standardima u područjima sigurnosti hrane (CODEX Alimentarius, HACCP, ISO 22000…)

 

Tvrtka InfoDom d.o.o. iz Zagreba, ugovorila je dodjelu bespovratnih sredstava za projekt Razvoj inovativnog proizvoda za samoprocjenu regulatorne usklađenosti, procjenu zrelosti i kontroling za područje održive proizvodnje i prerade hrane – GRC FOOD e-Controller, koji se financira iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.492.732,20 kuna, od čega su bespovratna sredstva 785.655,72 kune. Projekt je započeo s provedbom 18. prosinca 2016., a završava 18. prosinca 2017. godine.

Subjekti u poslovanju s hranom u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije u okviru svojih objekata obvezni su osigurati da hrana životinjskog i neživotinjskog porijekla udovoljava zahtjevima propisa o hrani relevantnih za njihovu djelatnost. Obzirom da regulatorna obveza proizlazi iz velikog broja zakona i provedbenih pravilnika koji se često mijenjaju, veliki je izazov za poduzeća na koji način osigurati praćenje zakonodavstva i na koji način agilno osigurati sukladnost njihovog poslovanja u skladu s propisima. U većim poduzećima organiziraju se pravne službe te službe internih kontrola koje prate regulatornu usklađenost poslovanja (compliance), što predstavlja povećanje troškova za samu organizaciju, dok u manjim i srednjim poduzećima takvih internih sustava kontrole nema ili su nedovoljno razvijene. Također, često se interni procesi kontrole i upravljanja rizicima (skr. GRC – Governance, Risk, Compliance) unutar organizacija vode nestrukturirano i ad-hoc te su slabo digitalizirani.

Vodeći se tim problemima, tvrtka InfoDom d.o.o. putem EU fondova razvila je softversko rješenje namijenjeno organizacijama u poslovanju s hranom kako bi svoje GRC procese vodile na uređen, strukturiran i digitaliziran način. To se prvenstveno ostvaruje kroz primjenu metoda i alata za samoprocjenu regulatorne usklađenosti i mjerenja zrelosti GRC funkcija unutar organizacije, za područje održive proizvodnje i prerade hrane. Osim sustava kontrolinga, projekt je obuhvatio i izgradnju javnog web portala, koji je za područje hrane i sigurnosti hrane po principu one-stop-shop objedinio sve propise, kodekse, tehničke standarde, zahtjeve regulatornih agencija i pravila zaštite potrošača na jednom mjestu. GRC portal ergonomičan je i brzo pretraživ s velikim brojem aktualnih sadržaja iz domene. Od posebne važnosti za organizacije jest mogućnost procjene zrelosti, uz konkretne preporuke za poboljšanje funkcija kontrolinga.

GRC FOOD e-Controller  bazira se na tehnikama umjetne inteligencije te strukturiranim bazama znanja za područje hrane. Ideja je da njegova primjena omogući ubrzanje procesa kontrole i monitoringa proizvodnje, što rezultira povećanjem učinkovitosti, smanjenjem troškova, te konačno povećanjem kvalitete proizvodnje, prerade i distribucije.

Repozitoriji s obuhvatnim znanjima, pravnim okvirima, referentnim modelima, strateškim dokumentima, dobrom praksom, revizijama, statistikama i pojmovima koji dotiču temu hrane, objedinjeni su i sistematizirani na jedinstvenom mjestu – javno dostupnom portalu.

Svi elementi projekta temeljeni su na provedenom industrijskom istraživanju i dubinskim analizama postojećih metodologija na svjetskoj razini.

Kao ključna isporuka projekta svakako se izdvaja izrada modela za samoprovjere poslovanja s integriranim znanjima te pripadajućim propisima i standardima za domenu sigurnosti hrane. Njihova je odlika upravo jednostavnost korištenja od strane krajnjeg korisnika, bez potrebe za ikakvim predznanjima – dovoljno je poznavati svoje poslovanje. Po odabiru željene kontrolne liste generiraju se pitanja s dodatnim pojašnjenjima i uputama, te pregledni izvještaji s grafičkim prikazima ostvarenih rezultata.

Da bi se korisnicima omogućilo traženje i dijeljenje znanja, te kako bi i sami ukazali na ključne teme, otvorena je forumska rasprava. Tendencija jest upravo interakcija – korisnika s portalom, ali i korisnika međusobno. Tako se postepeno može izgraditi zajednica zadovoljnih poslovnih subjekata kojima je zajednički proces hrane. Osim što u svakom trenutku mogu biti upućeni u ono što predstavlja njihovu obvezu, zahvaljujući relevantnim informacijama imaju i priliku svoje poslovanje podignuti na još višu razinu.

Glavna svrha GRC FOOD e-Controller rješenja jest osnaživanje područja prehrambene industrije kroz digitalizaciju GRC funkcija, a što bi za rezultat imalo povećanje sigurnosti konzumacije prehrambenih proizvoda te osnaživanje zaštite zdravlja svih potrošača.

Više o projektu možete saznati na https://grcfood.eu

 

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost tvrtke InfoDom d.o.o.