Pravilan razvoj janjeta, kako tvrde stručnjaci, ovisi o pravilnoj hranidbi ovce koja se ojanjila. U prvih 24 sata, poslije janjenja, sijeno ostaje jedina hrana, a zatim se kvaliteta i količina hrane povećavaju u skladu s potrebama ovce i proizvodnjom mlijeka.

Ovce nakon janjenja treba hraniti što pravilnije kako bi mogle iskoristiti svoja nasljedna svojstva za proizvodnju mlijeka. Nekoliko sati poslije janjenja, ovcama treba dati malo kvalitetnog livadskog ili lucerninog sijena. U prvih 24 sata sijeno ostaje jedina hrana. Ojanjenoj ovci se mora davati napoj mlake vodepšeničnim mekinjama.

Količinu i kvalitetu hrane prilagoditi potrebama ovce

Pravilan razvoj janjeta, kako objašnjava diplomirani inženjer stočarstva Dragan Gunjak, ovisi o pravilnoj hranidbi ovce koja se ojanjila. Zato prema riječima tog stručnjaka, ovcama koje daju malu količinu mlijeka, a koje doje jedno janje uz sijeno treba osigurati i smjesu od zrna kukuruza, ječma i zobi. Za ovce koje daju više mlijeka i doje blizance ili trojke, osim kvalitetnog sijena i zrna žitarica, neophodno je osigurati i neko proteinsko hranjivo. Nakon 10-12 tjedana nakon janjenja, količina mlijeka kod ovaca počinje opadati, pa zato i količinu koncentrata treba postepeno smanjivati ili je potpuno ukinuti ukoliko ovce na raspolaganju imaju sijeno odlične kvalitete.

Ako je potrebno ovcama uz pašu davati i koncentriranu hranu

Poslije perioda nakon janjenja hranidba ovaca se uglavnom obavlja na paši. Ovisno o količini i kvaliteti paše ovisit će i mliječnost i kondicija ovaca. Ako paša nije kvalitetna, ovce treba prihranjivati koncentriranom hranom, a koliko će se koncentrata davati ovcama ovisi o njihovoj kondiciji.

 

Vijest u cijelosti prenosi Agroklub