Food e-Controller

Zahvaljujući novoj platformi GRC FOOD e-Controller tvrtke InfoDom, svoju provjeru poduzetnici mogu odraditi preko portala www.grcfood.eu. Razvoj platforme financiran je sredstvima EU kao IRI projekt na bazi Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske.

– Ovu platformu mogu koristiti tvrtke neovisno o veličini, dakle i mala i velika poduzeća – rekao je Slavko Vidović, predsjednik Uprave InfoDoma.
Naime, njihovo rješenje namijenjeno je prehrambenim kompanijama koje svoje procese žele voditi na sveobuhvatan, strukturiran i digitaliziran način.

Članak u cjelosti pročitajte na webu Jutarnjeg lista.