Pojmovnik

Svi pojmovi | A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V Z
There are currently 10 names in this directory beginning with the letter E.
E-brojevi
Potvrda toksikološke evaluacije i klasifikacije pojedinog prehrambenog aditiva

Efektivna doza
Doza koja izaziva određeni učinak u određenom postotku ispitivane populacije. Može biti srednja efektivna doza (engl. ED50, effective dose), tj. doza koja će izazvati željeni efekt u 50% ispitivane populacije ili maksimalna efektivna doza, tj. doza koja će izazvati željeni efekt u 95% ispitivane populacije (ED95)

Ekspert
Osoba koju imenuje GFSI, a koja može demonstrirati specifična znanja i stručnosti u odnosu na sigurnost hrane ili sustave upravljanja

Eksternalizacija
Tvrtka, tvrtka ili pojedinac koji provodi postupak na proizvodima ili uslugama u ime revizije mjesta

Ekvivalentnost
Uvjet sličnosti ili jednakosti ili bitne jednakosti

Embrionalna toksičnost
Bilo koji toksični učinak na embrij koji proizlazi iz prenatalne izloženosti, uključujući strukturalne ili funkcionalne abnormalnosti ili postnatalne manifestacije takvih učinaka

Epidemiološka trijada
Predstavlja najjednostavniji model utvrđivanja nastanka zaraznih bolesti. Uključuje tri komponente: uzročnika, osjetljivost/prijemčivost domaćina i okruženje koje spaja domaćina i uzročnika zajedno kako bi se bolest mogla pojaviti

Estimacija
Određivanje približne vrijednosti temeljem matematičkog izračuna; određivanje najbolje pretpostavke dobivene na temelju dostupnih mjerljivih podataka

Europska agencija za sigurnost hrane
Krovno tijelo za sigurnost hrane na području EU-a. Zadaća EFSA-e jest znanstvena procjena rizika i komunikacija o rizicima vezanim uz cijeli prehrambeni lanac u cilju osiguravanja sigurnosti hrane. EFSA je neovisna europska agencija, financirana iz proračuna EU-a, koja djeluje odvojeno od Europske komisije, Europskog parlamenta i država članica EU-a

Evaluacija
Ispitivanje proizvodnih pogona ili usluga kako bi se potvrdilo da su u skladu sa zahtjevima