Pojmovnik

Svi pojmovi | A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V Z
There are currently 15 names in this directory beginning with the letter R.
Ranjiva skupina
Bilo koja pod-populacija koja može biti izložena većem riziku od štetnih učinaka od ostatka populacije (trudnice, dojenčad, kronični bolesnici itd.)

Ranjivost na prijevare u vezi s hranom
Osjetljivost ili izloženost riziku prijevare hranom, koji se smatra nedostatkom ili nedostatkom koji bi mogao ugroziti zdravlje potrošača ako se ne riješi

Razina bez uočenog štetnog učinka
Najveća koncentracija ili količina tvari, pronađena eksperimentom ili promatranjem, koja ne uzrokuje štetne promjene morfologije, funkcionalnih sposobnosti, rasta i razvoja organizma

Razina bez uočenog učinka
Najveća koncentracija ili količina tvari, pronađena eksperimentom ili promatranjem, koja ne uzrokuje nikakve promjene u morfologiji, funkcionalnoj sposobnosti, rastu i razvoju organizma

Razvojna toksičnost
Bilo koji štetni učinak izazvan tijekom odrastanja, uključujući učinke izazvane ili manifestirane u embrionalnom i fetalnom razdoblju i one inducirane ili manifestirane nakon rođenja (prije spolne zrelosti). Navedeno može obuhvaćati prenatalnu ili ranu postnatalnu smrt, strukturne abnormalnosti, promjene u rastu i funkcionalne deficite

Reciklirani materijali (samo za pakiranje)
Materijali koji su upotrijebljeni za izradu predmeta i koji su strukturirani ili izrađeni tako da se materijal može preraditi u novi proizvod

Referentna doza
Najniža doza tvari povezana s određenom niskom incidencijom zdravstvenog rizika

Referentna doza s nižom granicom intervala pouzdanosti
Označava dozu pri kojoj je vjerojatnost (uz 95%-tnu sigurnost) štetnog odgovora manja od nekog postotka koji se najčešće kreće u rasponu 1-10% (ako je npr. 10%, onda govorimo o BMDL10)

Referentni odgovor
Štetni utjecaj za koji je izračunata vrijednost referentne doze

Referentni unos
Unos tvari kod kojeg se očekuje da će rezultirati predviđenom razinom učinka

Registar članova Odbora za benchmarking
Dokument koji sadrži imena stručnjaka koje je odabrao GFSI, a koji mogu u njegovo ime provoditi aktivnosti usporedne analize

Reproduktivna toksičnost
Štetni učinci tvari u prenatalnoj, postnatalnoj i adolescentnoj dobi, a kod spolno zrelih štetno djelovanje na reprodukcijski i neuroendokrini sustav

Rizična populacija
Broj osoba kod kojih se može razviti štetan zdravstveni učinak i koje su potencijalno izložene promatranoj opasnosti

Rizik
Procjena vjerojatnosti pojavljivanja opasnosti. Funkcija vjerojatnosti štetnog učinka na zdravlje i težina tog učinka, koji je posljedica opasnosti

Rok trajanja
Predviđeno vrijeme tijekom kojeg će se sigurnost ili kvaliteta proizvoda promijeniti od prihvatljive u neprihvatljivu. Rok trajanja se na deklaraciji proizvoda može označiti kao "najbolje upotrijebiti do" (ukazuje na datum do kojeg hrana zadržava svoja posebna svojstva ako se čuva na pravilan način) i "upotrijebiti do" (ukazuje na datum do kojeg se hrana može sigurno konzumirati i navodi se na hrani koja je s mikrobiološkog stajališta brzo kvarljiva)