Pojmovnik

Svi pojmovi | A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V Z
There are currently 14 names in this directory beginning with the letter G.
Genetski modificiran organizam (GMO)
Organizam koji sadrži genetski materijal izmijenjen na način koji se nije odvijao prirodnom selekcijom ili uzgojem. Genetskom modifikacijom omogućen je prijenos genetskog materijala s jednog organizma na drugi

Genotoksični karcinogen
Karcinogen čiji primarni način djelovanja uključuje promjene deoksiribonukleinske kiseline ili kromosoma

Genotoksičnost
Sposobnost neke tvari da ošteti genetski materijal. Takvo oštećenje može biti mutageno, teratogeno i/ili kancerogeno

GFSI – Global Food Safety Initiative
Globalna inicijativa za sigurnost hrane. GFSI podržava priznate certifikacijske sheme među kojima je IFS - International Featured Standards. IFS je neprofitna organizacija koja razvija IFS norme za prehrambenu industriju. Na temelju IFS norma certifikacijska tijela provode postupak certifikacije u kojem ocjenjuju zahtjeve IFS norma

GFSI ocjenitelj
Osoba imenovana od strane GFSI-a, dodijeljena da samostalno ili kao dio tima, procjenjuje sukladnost sheme sa zahtjevima GFSI Smjernice o pritužbi ili žalbi

Glavni popis dokumenata
Popis u kojem se nalaze dokumenti sa svojom aktualnom oznakom

Gornja granica
Granica maksimalne izloženosti potencijalno štetnoj tvari ukoliko hrana sadrži zanemarive količine te tvari. U slučaju upravljanja rezultatima koji su manji od vrijednosti LOD-a ili LOQ-a, svakom takvom rezultatu se najčešće pridružuje njihova puna vrijednost. Ovakva statistička obrada rezultata ujedno označava najgori mogući scenarij

Granica detekcije (LOD)
Minimalna koncentracija tvari u hrani koja se može kvalitativno detektirati, ali se ne može kvantitativno odrediti standardnim analitičkim metodama. LOD je važan za testiranja koja se koriste za utvrđivanje prisutnosti ili odsutnosti analita

Granica izloženosti
Izračunava se kao omjer između definirane točke u krivulji doza-odgovor, najčešće BMDLxx, za štetni učinak, i procijenjenog unosa te tvari. EFSA smatra vrijednosti MOE (temeljene na BMDL10) iznad 10000 vrijednostima niskog rizika

Granica kvantifikacije (LOQ)
Minimalna koncentracija tvari koja se može odrediti kvantitativno s prihvatljivom točnošću i dosljednošću. LOQ može biti ekvivalentan LOD-u ili može biti na mnogo višoj koncentraciji. LOQ ne može biti manji od LOD-a. Često je LOQ približno 3 puta veći od LOD-a

Granica prestanka zdravlja
Vidljivi i mjerljivi biološki događaj koji se koristi kao indeks kako bi se utvrdilo kada se pojavljuje odstupanje u normalnom funkcioniranju ljudskog tijela

Granica sigurnosti
Razlika (prostor) između stvarnog unosa tvari u nekoj populaciji i procjene dnevne doze unosa kroz čitav životni vijek, za koju stručnjaci smatraju da je sigurna

GRC
Governance, Risk Management, Compliance. Krovni naziv koji pokriva organizacijski pristup prema tri povezana područja: vođenje, upravljanje rizicima i usklađenost

Grupni prihvatljivi dnevni unos
ADI utvrđen za grupu spojeva koji pokazuju slične toksične učinke ili dijele zajednički toksični metabolit, čime se ograničava njihov kumulativni unos