Pojmovnik

Svi pojmovi | A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V Z
There are currently 19 names in this directory beginning with the letter I.
Identifikacija opasnosti
Identifikacija opasnosti je prvi od četiri koraka u procjeni rizika. Identifikacija bioloških, kemijskih i fizikalnih uzročnika koji su u stanju izazvati štetne posljedice za zdravlje i koji mogu biti prisutni u određenoj hrani ili skupini hrane

IFS – International Featured Standards
Utvrđuje temeljne kriterije koje norme za područje prehrambene industrije trebaju zadovoljiti. Lokalne odnosno nacionalne norme koje vode računa o osobitostima zemljopisnoga područja, mjere se i ocjenjuju prema tim kriterijima kako bi se jamčila jednoličnost pristupa i stabilnost zajamčene razine kvalitete. Kroz IFS norme zadovoljavaju se kriteriji sustava upravljanja sigurnošću prehrambenih proizvoda, kriteriji dobrih praksa kao što su dobra proizvođačka praksa i kriteriji uspostave HACCP sustava

Imunitet
Stanje specifične otpornosti na infekcije i zarazne bolesti koje proizlazi iz prethodnog izlaganja patogenu i/ili toksinima nastalim od patogena

Imunogenost
Svojstvo tvari da potakne imunološki odgovor

Imunokompromitiran
Stanje smanjenog imunološkog odgovora nastalo kao rezultat naslijeđenih nedostataka, primjene imunosupresivnih lijekova, infekcije, zračenja, pothranjenosti, odnosno određene bolesti

Imunotoksičnost
Sposobnost tvari da izazove štetni učinak na imunološki sustav organizma

Incidencija/pojavnost
Incidencija je broj novooboljelih tijekom određenog vremenskog razdoblja u odnosu na broj osjetljivih osoba (koje se mogu razboljeti od iste bolesti) na određenu bolest. Osnovna razlika između incidencije i prevalencije je ta da se incidencija odnosi samo na nove slučajeve, a prevalencija na sve slučajeve, bez obzira jesu li novi ili stari

Indikator/pokazatelj
Pokazatelj povećane vjerojatnosti pojave bolesti ili drugog pobliže označenog ishoda

Individualni rizik
Vjerojatnost da će se štetni učinak manifestirati na pojedinim osobama

Infekcija/zaraza
Ulaz i razvoj infektivnih uzročnika u tijelu čovjeka ili životinje. Infekcija može ili ne mora dovesti do simptomatske bolesti

Infektivna/zarazna doza
Minimalni broj organizama koji će ući kroz domaćinove barijere, opstati i umnožiti se u domaćinu

Infektivnost
Obilježje mikroorganizma koje omogućava da zarazi, naknadno preživi i razmnožava se u domaćinu

Interval pouzdanosti
Procijenjeni interval koji se kreće od donje do gornje granice parametra statističke vjerojatnosti. Ovaj interval trebao bi prikazati pravu vrijednost parametra s određenom vjerojatnošću. (Na primjer, 95% pouzdani interval znači da postoji 5% rizika da se u intervalu ne nalazi procijenjeni parametar osnovnog skupa)

Intolerancija na hranu
Odgovor probavnog sustava na nemogućnost probave pojedinih sastojaka hrane, a ne uključuje imunološki odgovor našeg tijela. Intolerancije su učestalije nego alergije, ali manje opasne

ISO 22000
Normativni dokumenti niza 22000 su globalne norme kojima se osigurava sigurna hrana u lancu opskrbe.

Ispravak
Radnja kojom se uklanja otkrivena nesukladnost

Izbijanje/pojava bolesti uzrokovane hranom
Incident u kojem dvije ili više osoba obole od slične bolesti nakon konzumiranja iste hrane na koju epidemiološki dokazi ukazuju kao na mogući izvor bolesti

Izjava o sukladnosti
Dokument koji je izdao GFSI za potvrdu priznavanja sheme

Izloženost
Kontakt između određenog fizikalnog, kemijskog ili biološkog uzročnika i ciljne populacije, organizma, organa, tkiva ili stanica. Obično je izražena u numeričkim smislu koncentracije tvari, trajanja i učestalosti (za kemijske tvari i mikroorganizme) ili intenziteta (za fizikalne uzroke poput zračenja)