Pojmovnik

Svi pojmovi | A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V Z
There are currently 12 names in this directory beginning with the letter V.
Validacija
Dobivanje dokaza da su elementi HACCP plana učinkoviti. Prikupljanje dokaza da se kontrolnom mjerom ili kombinacijom kontrolnih mjera, ako se pravilno provode, može kontrolirati opasnost do određenog ishoda. U slučaju promjena može biti potrebna ponovna validacija.

Verifikacija
Primjena metoda, postupaka, ispitivanja i drugih provjera, uz nadziranje, za utvrđivanje sukladnosti s HACCP planom. Potvrda objektivnim dokazima da su utvrđeni zahtjevi ispunjeni

VHT
Voditelj HACCP tima

Virulencija
Sposobnost organizma (npr. bakterije, virusa ili parazita) da uzrokuje bolest, odnosno stupanj njegove patogenosti

Visoki menadžment
Osoba ili osobe koje imaju ovlast i odgovornost za razvoj, provedbu ili izmjenu organizacijske politike i procedura

Visokorizična hrana
Najčešće proteinska hrana gotova za konzumaciju, čuvana na hladnom, bez daljnje prerade / sirova hrana

Vjerojatnost
Izglednost da će do određenog događaja doći ili da će se izmjerena vrijednost pojaviti unutar određenog raspona

Vlasnik sheme
Organizacija koja je odgovorna za razvoj, upravljanje i održavanje sheme

Vozilo
Bilo koji uređaj koji se koristi za prijenos sirovina, sastojaka, hrane, hrane ili ambalaže koji se može premjestiti na ceste, željeznice, plovne putove ili dišne putove. Vozila se mogu motorizirati ili ne motorizirati

Vrijednost koja se odnosi na zaštitu zdravlja
Vrijednost sigurne konzumacije koja se temelji na postojećim podacima o sigurnosti, uzimajući u obzir nesigurnost tih podataka i moguće trajanje konzumacije (ADI, TDI, ARfD i sl.)

Vrijeme inkubacije
Vrijeme od trenutka inokulacije (izlaganja) do razvoja kliničke manifestacije određene zarazne bolesti

Vrijeme poluraspada
Vrijeme potrebno da se koncentracija neke tvari smanji za polovicu